Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-10-2016

Społeczność Gimnazjum nr 3 oraz aktorzy Teatru PRO-MOTOR z serca dziękują wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w akcję charytatywną wspierającą leczenie ucznia naszej szkoły – Szymona Podczasika.

TEATR DLA SZYMONA to już druga szkolna ini­cja­tywa na rzecz pomocy chłopcu wal­czą­cemu z cho­robą nowo­two­rową. Orga­ni­zo­wana bowiem w czerwcu akcja SPORTOWO DLA SZYMONA poświę­cona była reali­za­cji tego samego celu i powio­dła się dzięki hoj­no­ści ludzi dobrej woli.
Tym­cza­sem sprze­daż cegie­łek – bile­tów na spek­takl cha­ry­ta­tywny „Lalka – też czło­wiek” wysta­wiony w sali wido­wi­sko­wej MDK przez Teatr PRO-MOTOR pozwo­liła zgro­ma­dzić w ponie­dział­kowy wie­czór (10. 10. 2016 r.) sumę 4237,40 zł. Kwota ta została prze­ka­zana fun­da­cji na rzecz pomocy Szy­mo­nowi.
Mamy nadzieję, że nasze skromne wspar­cie – nie tylko finan­sowe, ale przede wszyst­kim duchowe – doda sił Szy­mo­nowi i jego rodzi­nie w codzien­nych zma­ga­niach z nie­ła­twym losem. Każ­demu zaś – każ­demu, kto zechciał poprzeć tę ideę bez­in­te­re­sow­nej pomocy, włą­cza­jąc się w naszą akcję – raz jesz­cze ser­decz­nie dzię­ku­jemy.     
ITŚ               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...