Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-10-2016

11 paździer­nika 2016 r. w Leśnej odbył się pół­fi­nał powia­towy w piłce noż­nej dziew­cząt szkół gim­na­zjal­nych.

Dru­żyna z Gim­na­zjum nr 3 im. Euro­re­gionu Nysa w Luba­niu tego dnia strze­liła aż 7 bra­mek i zapew­niła sobie awans do finału, który odbę­dzie się już wio­sną w Pisa­rzo­wi­cach.
Wyniki spo­tkań dru­żyny Gim 3:
0:0 – Gim 3: Gim 2
0:1 – Gim 3: Gim Leśna
6:1 – Gim 3: Gim 1
Gra­tu­lu­jemy dziew­czę­tom, a zaczy­namy trzy­mać kciuki za dru­żynę chłop­ców, któ­rzy już tre­nują do kolej­nych zawo­dów.
Skład dru­żyny:
Biedna Zuzanna, Dem­ja­no­wicz Nata­lia, Depka Syl­wia, Ejkszto Kata­rzyna, Łakota Justyna, Maniecka Justyna, Moczy­dlak Emi­lia, Szum Klau­dia, Zaręb­ska Alek­san­dra Bie­leń Patry­cja.

     
DW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...