Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
niedziela, 23 kwietnia 2017, 10:00-00:00
REGULAMIN
„WIOSENNY RAJD ROWEROWY”
23.04.2017 r.

I. Cel rajdu
1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako powszechnej formy aktywności,
2. Promocja walorów turystycznych Powiatu Lubańskiego,
3. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku, rekreacji i sportu,

II. Organizator
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań
59-800 Lubań, ul. Rynek 6
kwisa@o2.pl
Osoby do kontaktu :
Sławomir Górski, tel. 602 396 067
Krzysztof Wołoszyn, tel. 508 137 233
Edyta Liczner , tel. 696 044 913

III. Termin i miejsce
23.04.2017 r. (niedziela),
- zbiórka godz. 10.00
Lubań, ul. 7 Dywizji , parking przy supermarkecie ALDI.

IV. Trasa rajdu
Lubań – Lubański Wielki Las.
Długość trasy ok. 35 km.
Trasa może ulec zmianie ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

V. Uczestnictwo
1. Uczestnikiem rajdu może być osoba, która:
– zgłosi swój udział i dokona opłaty w terminie do dnia 20.04.2017 r.

Zapisy:
- w Sklepie Rowerowym „ADASZKO” Adam Kowalów, Lubań, ul. Izerska 7
- w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: kwisa@o2.pl

– wniesie opłatę za udział w rajdzie do dnia 20.04.2017 r. w wysokości 20 zł osoba dorosła i 10 zł osoby poniżej 18 lat, przelewem na rachunek bankowy 26 1090 1955 0000 0001 1371 8825 z dopiskiem „WIOSENNY RAJD ROWEROWY” lub gotówką w sklepie.
Wpisowe za udział w rajdzie po terminie 20.04.2017 r. wynosi 40 zł osoba dorosła i 20 zł osoba niepełnoletnia.
W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie rowerowym Organizator nie zwraca opłaty.

2.W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Przed wyruszeniem na trasę rajdu będą zbierane podpisane oświadczenia.

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom przewodnika rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
3.Posiadanie sprawnego technicznie rower i kasku ochronnego.
4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
7.Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
9.Podczas jazdy po terenach leśnych należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające
korzenie, które mogą być powodem kolizji i uszkodzenia roweru.
10.Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

VII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników.
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
4.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie
5.Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. Dokonanie zgłoszenia i wniesienia opłaty za udział w rajdzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
5. Na zakończenie rajdu Organizator przeprowadzi konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
6. Organizator w ramach wniesionej opłaty zapewnia ciepły posiłek, napoje i niezwykłą atmosferę.

foto, tekst: M-GLKS „KWISA” Lubań
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...