Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-10-2012

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI „LAGUNA”
dla GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Z pływalni mogą korzystać następujące grupy:

a) grupy zorganizowane – uczące się pływać pod opieką osoby uprawnionej do nauki pływania;

b) grupy zorganizowane – pod opieką opiekuna odpowiedzialnego za grupę;

c) zespoły grupowe przedszkoli, szkół podstawowych, pod opieką opiekuna odpowiedzialnego za grupę.

2. Zajęcia nauki pływania może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

3. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jednego opiekuna prowadzącego zajęcia.

4. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób w niecce basenowej nie może przekroczyć 50 osób, w tym na jednym torze nie może przekraczać 8 osób, a w brodziku 10 osób.

5. Tor skrajny (brodzik) przeznaczony dla osób słabo pływających.

6. Wstęp na pływalnię dla grup zorganizowanych odbywa się poprzez wejście główne po wykupieniu biletu wstępu, zarejestrowaniu w komputerze i przydzieleniu kluczy do szafki przez kasjera lub na zasadach ustalonych w odrębnych umowach.

7. Grupy szkolne wchodzą na krytą pływalnie w ramach zajęć dydaktycznych nieodpłatnie zgodnie z ilością uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły oraz z ustalonym harmonogramem zajęć na pływalni.

8. Wstęp na zawody sportowe dla uczestników odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu przez opiekuna grupy oraz dokonanych ustaleń z zarządcą obiektu , natomiast widzowie po uprzednim wykupieniu wstępu na antresolę.

9. Prowadzący zajęcia dokonuje w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobiera paski z kluczami dla członków grupy - jeśli są wydawane.

10. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na pływalnię równocześnie. Prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po ćwiczeniach. Grupa bez prowadzącego zajęcia lub opiekuna nie będzie wpuszczana na pływalnię.

11. Wstęp na halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym, boso lub w specjalnym obuwiu basenowym. Wskazane jest  noszenie czepka pływackiego.

12. Prowadzący zajęcia ma obowiązek nadzorować pobyt grupy w przebieralni i wprowadzić grupę na hale basenową.

13. Prowadzący zajęcia po ich zakończeniu ma obowiązek wyprowadzić grupę z hali basenowej, nadzorować pobyt w przebieralni i odprowadzić grupę do szatni ubraniowej.

14. Zajęcia na pływalni w grupach, oraz pływanie osób korzystających indywidualniez pływalni mogą odbywać się tylko w obecności ratowników.

15. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju i ciszy, oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom prowadzącego zajęcia oraz Ratowników.

16. Na pływalni obowiązuje zakaz używania gwizdków oraz innych urządzeń dźwiękowo-sygnalizacyjnych. Wyjątek stanowią gwizdki i urządzenia używane przez Ratowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom pływalni.

17. Osoby pływające obowiązuje strój wskazany w regulaminie krytej pływalni „Laguna”.

18. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu krytej pływalni oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających.

19. Za bezpieczeństwo osób wchodzących na pływalnię odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, za bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie odpowiedzialni są ratownicy.

20. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

21. Zarządca pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać dalszego korzystania z pływalni.

22. Sprzęt pływacki, z którego grupa korzysta należy po zakończonych zajęciach złożyć w wyznaczonym miejscu.

23. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy lub do skarbczyka w kasie pływalni, zarządca pływalni nie odpowiada.

24. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

25. Po zakończonych zajęciach i przebraniu się należy opuścić szatnię.

26. Należność za pobyt na pływalni będzie uiszczana w formie gotówkowej w kasie lub przelewem na konto MOSiR.

27. Przepisy nie ujęte niniejszym regulaminem regulują przepisy ujęte w Regulaminie Krytej Pływalni „Laguna” w Lubaniu, które należy bezwzględnie przestrzegać.

 

 

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...